MODUL 3

indre landskab

Coaching og det indre landkort:

 • Metode til værdiafklaring.
 • GPS´en til “det indre landskab og de individuelle gråzoner”.
 • De fire positioner vi indgår i hver dag.
 • Projektioner og skyggesider.
 • Det dybe G – vi går tæt på forhindringerne for forandring.
 • Bevidsthed om kontrakten i coaching.

Vores mentale mønstre er til dels skabt af vores historie. Vores idéer om rigtigt og forkert, om muligt og umuligt – velfortjent og ufortjent, succes og fiasko – kommer alt sammen fra vores erfaringer og de antagelser vi har overtaget fra vores forældre og andre nærtstående.

Nænsomt bevæger vi os ind i det landskab, som befinder sig lige under overfladen i vores bevidsthed. Du får redskaberne til at opdage, hvordan vi navigerer efter værdiernes og overbevisningernes individuelle “gråzone-kriterier”. Du får redskaberne til at gøre værdierne bevidste, opdage de begrænsende og styrkende overbevisninger og rydde op i de ubevidste komponenter, som udgør menneskers ypperste motivationsfaktorer

Samtidig får du skønne metoder til at afklare relationer, stoppe gamle konflikter og skabe ny bevidsthed om hvordan vi drager omsorg for os selv i alle livets forhold.

Omfang:

 • Fire weblektioner med indlagte øvelser.
 • To dages undervisning fra kl. 9 til 18 i Viby, Aarhus
 • 2 spørgetimer på Skype.
 • 10 timers træning, med indlagt feedback, efter modulet.
 • 1 skriftlig opgave.

ECTS point modul 3: 2 point