MODUL 2

sprog

Sprogets fælder og fantastiske muligheder:

 • Forståelse af den sproglige kodning af det menneskelige sind.
 • Metamodel og sprogmønstre.
 • Afdækning og udfordring af generaliseringer, forvrængninger og udeladelser.
 • Sprogets indbyggede livsopfattelse.
 • Reframing – at skabe ny betydning og mening.
 • Metaforer – ordenes billeder og deres magt.

Formålet med modul 2 er, at du lærer at gennemskue de sproglige konstruktioner, som skaber og fastholder vores opfattelse af livet, mulighederne, begrænsningerne og os selv.

Sproget er et unikt redskab, der beskriver vores forhold til os selv og vores omverden. Men bagved ordene findes den enkeltes grundlæggende opfattelse af sig selv og sin rolle i livet. Det, der styrer vores liv – vores tanker, følelser og handlinger.  

Du får på dette modul greb om en række metoder til at hjælpe dine klienter med at justere deres sprog og dermed deres historiefortælling om sig selv og andre.

 

Omfang:

 • Fem weblektioner med indlagte øvelser.
 • To dages undervisning fra kl. 9 til 18 i Skanderborg, Herning eller Kolding.
 • 2 spørgetimer på Skype.
 • 10 timers træning, med indlagt feedback, efter modulet.
 • 1 skriftlig opgave.

ECTS point modul 2: 2 point