MODUL 1

heart-book

Intro og afsæt:

 • NeuroKommunikation, hjernen og nervesystemet
 • Vores teoretiske afsæt og grundlæggende metode
 • Forudsætninger for udvikling
 • Klar kommunikation og den subjektive fortolknings betydning for vores livsopfattelse
 • Kognitiv coaching og psykoedukation
 • Det systemiske princip
 • Den narrative tilgang
 • Matching og opbygning af tillid
 • Introduktion til de logiske niveauer i forandring og personlig udvikling

Formålet med modul 1 er, at give dig basale redskaber til at forstå og udnytte menneskers perceptionsstrategier – altså måden hvorpå vi opfatter verden, os selv, livet og de sammenhænge vi indgår i.

Du lærer at skabe en tillidsfuld kontakt, at lytte efter klientens mentale strategi, frem for at blive fanget af indholdet i fortællingen. Dermed kan du guide dine klienter til at finde vej fra frustration og afmagt til mål og handlekraft.

Allerede fra første modul føler du dig rigtig godt klædt på.

Omfang:

 • Fem weblektioner med indlagte øvelser.
 • To dages undervisning fra kl. 9 til 18 i Skanderborg, Herning eller Kolding.
 • 2 spørgetimer på Skype.
 • 10 timers træning, med indlagt feedback, efter modulet.
 • 1 skriftlig opgave.

ECTS point modul 1: 2 point