Godkendelse

 

Godkendt

En del uddannelser påstår at være godkendte af forskellige offentlige instanser.

Det passer ikke – offentlige godkendelser af coach- og terapeutuddannelser findes nemlig ikke.

Der findes dog to forskellige metoder til at tydeliggøre kvalitet og kvantitet – endda to områder, som begge er skabt i det offentlige system.

1.

Det ene er RAB – Registrering af Alternative Behandlere. Sundhedsstyrelsen administrerer ordningen og godkender brancheforeningerne, og de skriver på hjemmesiden:

Vi anbefaler, at du så vidt muligt benytter en behandler, som har tilladelse til at bruge den beskyttede titel RAB.

RAB står for Registreret Alternativ Behandler.

RAB-ordningen er en branche-administreret registreringsordning, som skal styrke danskernes sikkerhed ved brug af alternativ behandling.

Alternative behandlerorganisationer kan søge Sundhedsstyrelsens godkendelse som registreringsansvarlig brancheorganisation.

Når en forening er blevet godkendt, kan dens medlemmer søge om tilladelse til at anvende den beskyttede titel ”Registreret Alternativ Behandler” (RAB).

Det betyder altså, at hvis man som psykoterapeut er medlem af en brancheforening, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen – ja så har man altså mulighed for at blive registreret indenfor sit fagområde. Med registreringen følger et opsyn fra både brancheforening og Sundhedsstyrelsen, og man forpligter sig til at overholde en række etiske, uddannelsesmæssige og faglige krav. Den brancheforening vi som NLP Psykoterapeuter og SundhedsTerapeuter naturligt tilslutter os, er Dansk NLP Psykoterapeut Forening.

Du kan se listen over godkendte foreninger hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

NLP- og SundhedsCoach Uddannelsen er selvstændige uddannelser, men udgør også første del af den psykoterapeutiske uddannelse, Neurolingvistisk Psykoterapeut. Det betyder, at for at leve op til kravene, skal kvaliteten være bygget ind fra starten. Hvilket kommer dig til gode, selvom du ikke har planer om at blive psykoterapeut, men “bare” ønsker en coachuddannelse.

2.

Det andet er ECTS – et europæisk meritoverførelsessystem, der er skabt for at tydeliggøre omfanget af det gennemførte uddannelsesforløb (antal ECTS-point). ECTS siger ikke noget om det faglige niveau eller indholdet i uddannelsen. Kun om  tidsforbruget på uddannelsen.

Du kan læse mere om ECTS systemet, ved at besøge Uddannelses- og Forskningsministeriet ECTS side – og du kan finde en oversigt over hvordan uddannelserne i NLPU er ECTS vurderet lige her (pdf). ECTS vurderingen af uddannelserne

Har du spørgsmål, så ring eller skriv endelig – jeg vil være glad for at besvare dem:-)

Med masser af hilsener –

Anni Simonsen

Tlf. 4027 5764