Finansiering og fradrag

 

sparegris

Kan jeg få økonomisk støtte til deltagerbetalingen?
Uddannelserne koster imellem 23 og 31.000 og det er lidt mere end bare et greb i lommen for de fleste.

Til gengæld er der (mindst) syv forskellige veje, til at få i hvert fald noget af det hjem igen:

1. Uddannelse til halv pris.
Bruttolønsordningen. Hvis du er i arbejde, kan du bede din arbejdsgiver betale uddannelsen, og til gengæld trække beløbet i rater fra din bruttoløn. Hvis du f.eks. vælger at tage NLP Practitioner Uddannelsen, så betaler din arbejdsgiver 23.000 og trækker derefter f.eks. 12 x 2000 fra din bruttoløn. Det betyder at du sparer skatten, fordi du ikke skal betale skat af de rater, du afdrager med. Vupti – Uddannelse til halv pris!

2. Uddannelse til en andens slags halv pris.
Træk fra i skat. Er du selvstændig, er der mulighed for at trække uddannelsen fra i skat. Det kræver at du enten er selvstændig eller ansat i dit eget selskab. Der er nogle regler omkring efter- og videreuddannelse, som det godt kan betale sig at sætte sig ind i, så du undgår at Skat skal til at interessere sig særligt for dig.

3. Fradrag for lønmodtagere.
Er du ansat, og din arbejdsgiver ikke betaler, kan du under visse omstændigheder selv trække beløbet fra i skat. Teksten på SKATs side er sådan her: “Kursusudgifter kan trækkes fra, hvis kurset har til formål at vedligeholde eller ajourføre din faglige uddannelse. Udgifter til grund- eller videreuddannelse kan ikke trækkes fra.”

4. Betalt uddannelse
Hvis du er ledig kan du være heldig at din jobkonsulent eller sagsbehandler vil godkende uddannelsen som et led i din handlingsplan. For de fleste kræver det, at man kombinerer det med en sideløbende praktik, så du skaber mulighed for at omsætte din viden til erfaring hurtigst muligt. Flere kommuner har åbnet for muligheden efter lang tids stilstand.

5. Mulighed for tilskud
Hvis du er under opsigelse kan du få op til 10.000 kr. i tilskud til uddannelsen gennem Tryghedspuljen. Ved at kontakte din fagforening kan du få yderligere råd og vejledning.

6. Offentligt ansat
Er du ansat kommunalt kan du sammen med din nærmeste leder søge om op til 25.000 kr. i tilskud til uddannelsen via den Kommunale Kompetencefond og den Regionale kompetence fond. Kontakt din fagforening og undersøg DenKommunaleKompetenceFond for yderligere info.

7. Lad uddannelsen give dig indtægt undervejs
En uddannelse i NeuroKommunikation™ har den store fordel, at du kan anvende din viden lige fra allerførste modul. Det du lærer er så enkelt og letomsætteligt, at du både kan holde foredrag, lave samtaler og skrive relevante artikler og publikationer om de temaer vi arbejder med. Så hvis du er klar til at sætte liv til din viden lige fra begyndelsen, så er det ret nemt, lige fra starten, at tjene mere på din viden, end det koster dig at få den.