ECTS point

kugleramme

ECTS pointsystemet

ECTS står for European Credit Transfer System. Det er et system, der kan benyttes til meritoverførsel inden for videregående uddannelser i udlandet og i Danmark.

Systemet er udviklet i EU og udtrykker en fælles europæisk standdard.

Alle videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark skal anvende ECTS pointsystemet.

Fælles europæisk system

ECTS er et fælles europæisk pointsystem, som gør det lettere for uddannelsesinstitutionerne i de forskellige lande at anerkende de studerendes studier i et andet land.

ECTS point beskriver det faglige indhold og tidsmæssige omfang af en videregående uddannelses enkelte studieelementer.

Systemet bruges primært til meritoverførsel af studieperioder, som er gennemført ved forskellige uddannelsesinstitutioner i udlandet eller i Danmark.

Point og studietid

ECTS point er en måleenhed, der udelukkende angiver arbejdsbyrden og ikke uddannelsesforløbets sværhedsgrad.

Hvert fag eller kursus i en uddannelse tildeles et antal point, som udtrykker den arbejdsindsats, den studerende skal yde for at gennemføre den enkelte uddannelsesenhed.

60 ECTS point svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår, hvor 30 ECTS point normalt gives for et semester og 20 ECTS point for et halvt semester (et såkaldt trimester).

Projektarbejde, praktik og afhandlinger tillægges også ECTS point, da disse udgør en del af den samlede uddannelse.

ECTS for din uddannelse

NLP Practitioner Uddannelsen vurderes løbende, og svarer i den nuværende version til 15 ECTS point. SundhedsCoach modulerne lægger fem point til, og hele uddannelsen er altså vurderet til 20 point.

Få mere at vide

Uddannelses- og Forskningsministeriet
www.ufm.dk

EU-kommissionen
http://ec.europa.eu/education/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *